RGPD

D'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), se li informa del següent:
  • Responsable del tractament: INSTITUT D´INNOVACIÓ EMPRESARIAL DELS ILLES BALEARS (IDI). Adreça: Plaça Són Castelló, 1, 07009, Palma de Mallorca
  • Contacto Delegat Protecció de Dades: dpd@idi.es
  • web: iempren.es
  • Finalitat: gestionar els serveis sol·licitats, així com remetre-li informació sobre la nostra activitat per mitjans electrònics.
  • Enviaments de comunicacions comercials: NO
  • Vostè pot revocar aquest consentiment a qualsevol moment, mitjançant notificació escrita al responsable.
  • Legitimació: execució del contracte per a la correcta prestació del servei, incloent tots els tràmits administratius, fiscals i comptables. Habilitació legal sobre la base del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Consentiment de l'usuari.
  • Terminis de conservació: Les seves dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vigència del present contracte i/o servei. En finalitzar la mateixa, es mantindran durant els terminis legals previstos.
  • Destinataris: el Responsable. Les seves dades poden ser cedits a entitats col·laboradores del IDI, amb l'objecte de prestar-li el millor servei possible. No se cediran les seves dades a tercers, excepte obligació legal.