Moratòria per a la presentació dels impostos d'autònoms i pimes

S'aprova una ampliació per a la presentació i ingressos de les declaracions d'impostos d'autònoms i pimes.

Per a això s'ha de tenir una facturació menor a 600.000 euros l'any 2019 i el termini serà fins el 20 de maig de 2020 per al pagament de les declaracions trimestrals dels tributs (retencions d'IRPF, IVA i pagament fraccionat de persones físiques i les bestretes de l'Impost de Societats), en lloc de fer-ho el 20 abril previst. En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions fins al 15 de maig de 2020.

Accedeix a la informació completa: RD llei 14/2020 del 14 d'abril