Ajuts per a l’inici de l’activitat emprenedora – Programa TORNAM

SOIB Tornam és un programa de foment de l’autoocupació i l’emprenedoria per facilitar el retorn a les persones emigrants que vulguin tornar a les Illes Balears. 

Beneficiaris: joves que iniciïn una activitat per compte propi a les Illes Balears. Les persones que es vulguin acollir a aquest programa poden comprovar si compleixen tots els requisits en el següent enllaç.

Quantia: 6000€. En el cas que la persona emprenedora sigui dona, la subvenció s’incrementa en 1000 euros més.

Les quanties també s’incrementen en 1.000 euros més en dos supòsits diferents:

  • Si la persona emprenedora és discapacitada.
  • Si la persona emprenedora és víctima de violència masclista.

Compromís: mantenir l’activitat econòmica i l’alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional que correspongui durant, almenys, 12 mesos ininterromputs o en 2 períodes de 6 mesos.

Consulta la convocatòria al BOIB.