Convocatòria d’ajuts a l’ocupació autònoma 2019

Les persones autònomes podran sol·licitar els ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma, impulsades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i cofinançades pel Fons Social Europeu, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través de la Direcció General de Treball, Economia i Salut Laboral i l’IDI.

Aquesta convocatòria presenta tres programes d’ajuts:

Programa 1: Destinat a promocionar l’ocupació autònoma de persones en demanda d’ocupació.

Programa 2: Orientat al manteniment de l’activitat per compte propi. Inclou dues línies:

Línia 2.2. per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Línia 2.3. per fomentar el relleu generacional.

Programa 3: Adreçat a fomentar la consolidació i creixement del projecte d’ocupació. Està integrat per altres tres línies:

Línia 3.1. per al reenfocament del projecte d’autoocupació.
Línia 3.2. per a la primera contractació d’un treballador per compte d’altri.
Línia 3.3. per a la inserció de treballadores i treballadors autònoms col.laboradors.
 
Les activitats que es poden subvencionar s’han d’iniciar i desenvolupar entre l’1 d’octubre de 2018 fins el 31 d’agost de 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 d’abril i acaba el 6 de setembre de 2019.

Per a la sol·licitud d’ajudes a l’Inici de l’activitat i per a les ajudes per reenfocar el projecte, s’ha de realitzar la formació en línia i presentar el Pla d’empresa requerit segons la línia sol·licitada, clica en aquest enllaç.

En cas de sol·licitar l’ajut per al relleu generacional s’ha de presentar una Memòria.

Bases de la convocatòria Recorda presentar amb la sol·licitud i la resta d’annexos l’Imprès de declaració de dades bancàries.

Més informació i tràmit