Subvencions de comerç 2020 PalmaActiva

Les subvencions per al petit comerç són una línia d’ajudes directes que subvenciona fins al 80 % de les despeses que necessitis, fins a un màxim de 2.300€ per establiment, sempre que estiguin destinades a la innovació, la millora, la modernització o la implantació de nous comerços.
L’ajuda s’amplia fins a 4.600€ en el cas que la inversió es dediqui a eliminar barreres arquitectòniques.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d'una activitat comercial a Palma.

Requisits: Establiments comercials ubicats al terme municipal de Palma i a peu de carrer i que la seva activitat principal estigui emmarcada dins un dels epígrafs descrits a les bases de convocatòria.

Termini per presentar sol·licituds: fins al dia 30 de juny de 2020

Accions subvencionables i terminis aquí

Més informació i models de sol·licituds a PalmaActiva