Programa 'Emprendre comença per aquí'

La Cambra de Comerç de Mallorca, gràcies a el programa europeu Erías, posa en marxa un curs de formació amb l'objectiu principal de dotar-los d'eines i recursos per poder desenvolupar una activitat emprenedora amb èxit. El programa, gratuït per als participants, està dissenyat de manera teoricopràctica perquè es pugui aplicar a projectes concrets.

Les sessions es realitzaran a la Cambra de Comerç de Mallorca, de 9.30h a 14h els sieguientes dies:

  • Sessió 1: Dinàmica per a la generació d'idees de negoci. Taller pràctic on l'emprenedor coneixerà i utilitzarà diferents eines. - Dimarts 4 febrer 2020
  • Sessió 2: Model de negoci. Exercicis de el mètode Canvas per definir el model de negoci. - Dimecres 5 febrer 2020
  • Sessió 3: Validació. Exercicis sobre el producte mínim viable. - Dijous 6 febrer 2020
  • Sessió 4: Estratègia. Exercicis DAFO i CAME (quadre estratègic, tresoreria bàsica, arbre estratègic). - Dimarts 11 febrer 2020
  • Sessió 5: Bases per al pla d'empresa. - Dimecres 12 febrer 2020
  • Sessió 6: Tràmits. Anem a posar-lo en marxa. Formes jurídiques. - Dijous 13 febrer 2020

Beneficiaris: nacionals de tercers països (migrants extracomunitaris)

Formadora: Ana Seijo

Inscripció aquí

Font i més informació aquí