Convocats els ajuts per a la modernització de les empreses comercials

La Direcció General de Comerç ha obert la convocatòria de 2,5 milions d’euros de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

 

Aquesta convocatòria d’ajuts està destinada a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial. Així mateix, es vol fomentar la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, atès que aquests establiments constitueixen un llegat patrimonial i cultural que cal preservar.

 

Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

 

  • Inversions en equipament informàtic per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avanç cap una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per a la millora de l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge de l'establiment.
  • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l'establiment.

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 d'abril de 2023.

 

Més informació