Noves modificacions de la Convocatòria d'ajudes d'autònoms 2023

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha publicat una nova modificació de la convocatòria d’ajudes d’autònoms (Resolució publicada en el BOIB dimarts 28 de febrer):

 

  1. La presentació de les sol·licituds s'efectuarà en un únic tràmit: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).S'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà lasol·licitud i la documentació restant requerida. Si la sol·licitud no es presentés completa, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar.
  2. Dur a terme un pla d'empresa segons el model disponible a l'adreça electrònica:  https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/ O segons el model disponible a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, a l'adreçaelectrònica: https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3828706. Aquest pla d'empresa consta de dos documents diferenciats: la part descriptiva del projecte (en format de document de text) i la parteconomicofinancera (en format de full de càlcul). És imprescindible la presentació d'ambdues parts.

RECORDA:

el nou termini de presentació de sol·licituds que serà del dia 1 de març al 30 de juny de 2023.

 

Més informació

Notícia iemprèn de 09/09/2022: Resum de la convocatòria i requisits