Modificacions de la Convocatòria d'ajudes d'autònoms 2023

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha publicat una modificació de la convocatòria d’ajudes d’autònoms (Resolució publicada en el BOIB dimarts 31 de gener):

  1. S’ha modificat el termini de presentació de sol·licituds que serà del dia 1 de març al 30 de juny de 2023.
  2. Suspensió dels tràmits de sol·licituds: quan s'arribi a 900 sol·licituds es suspendrà el tràmit de sol·licitud fins que s'hagin resolts els expedients. Si hi ha fons disponibles es torna a obrir.
  3. Les resolucions de concessió es publicaran en el BOIB i les denegacions seran notificades individualment a les persones interessades.
  4. Nou enllaç per accedir al pla d’empresa: https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3828706
  5. Modificació del pla d'empresa: la part descriptiva es fa en un Word, i la part econòmica i financera, en un full de càlcul

Més informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5542954&coduo=3828706&lang=es

Notícia iemprèn de 09/09/2022: Resum de la convocatòria i requisits