Subvencions per a projectes de promoció i dinamització del sector comercial i de serveis a Bunyola

L'Ajuntamet de Bunyola, amb l'objectiu de promoure la competitivitat del comerç, impulsa una línia de suport a les activitats de foment, a la modernització, i a la millora de la competitivitat de les microempreses i petites empreses situades en el terme municipal de Bunyola

Termini de presentació de sol·licituds el 24/10/2019

Bases de la convocatòria

Més informació a l'àrea de Turisme, Comerç i Participació de l'Ajuntament.