Curs: El Soci de Treball en l’Empresa d’Economia Social

Curs d’iniciació a la Cooperativa de 12 hores de durada que es durà a terme de l’11 al 20 de març de les 16.30 a 19.30 hores (Dies d’impartició del curs 11, 13, 18 i 20 de març).

Els interessats han d’emplenar el model adjunt juntament amb la fotocòpia del DNI i la capçalera de nòmina abans de dia 28 de febrer i fer-ho arribar al correu administracio@uctaib.coop

Informació

Sol·licitud