Nova convocatòria d’ajuts per fomentar la cooperació empresarial i la productivitat a través dels clústers industrials

La Direcció General d’Indústria ha llançat una nova convocatòria d’ajuts per valor de 200.000 euros destinada al foment de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta concessió és donar suport a les entitats perquè puguin avançar en competitivitat i productivitat, afavorir la innovació, el creixement i expansió empresarial i, en definitiva, dotar de capital productiu al nostre territori.

En aquest sentit, es podran beneficiar d’aquesta subvenció els clústers industrials i els centres tecnològics empresarials de Balears que realitzin accions per afavorir el desenvolupament, la modernització, la innovació tecnològica de les empreses, potenciar els seus serveis i finançar adequadament la indústria, amb especial atenció a les empreses de dimensió petita i mitjana.

Seran subvencionables tots els conceptes o activitats que s’hagin executat i pagat entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022, ambdós inclosos, i que estiguin relacionats amb despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l’entitat o que estiguin directament vinculades al funcionament ordinari de l’entitat, així com col·laboracions externes, com ara despeses externes de consultoria.

L’import màxim subvencionable serà de 40.000 euros per beneficiari i el termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim 4 d’octubre.

Les entitats interessades poden consultar les bases i la documentació a presentar a través d’aquest enllaç.

Els clústers han de ser entitats sense ànim de lucre i s’han de caracteritzar per ser una combinació d’empreses i centres de recerca i de formació públics o privats que estiguin involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu que tenguin com a objectiu executar projectes innovadors.