Convocatòria pública de la IX Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca de 2022

L'objecte dels premis és convocar els “IX Premis d'Artesania de Mallorca 2022”, en règim de concurrència competitiva, per a potenciar el teixit productiu del sector artesà, per a fer un reconeixement institucional a l'esforç i dedicació dels artesans en l'elaboració de productes de qualitat, sostenibles i únics.

Mitjançant aquests premis, es pretén contribuir a l'impuls en el desenvolupament i competitivitat dels artesans i les empreses artesanes de Mallorca.

DESTINATARIS: Poden optar als premis les persones físiques o jurídiques que tinguin acreditació artesana en qualsevol de les modalitats existents, excepte els candidats d'Impuls.

En la categoria “Premi Impuls” s'haurà d'acreditar que s'és alumne de centres de formació o institucions educatives relatius als oficis artesans, o bé, que ha estat matriculat en els centres esmentats en els últims dos anys.

CATEGORIES I IMPORTS:

- Premio Artesania Tradició de Mallorca. 
Dotació: 1 premi: 4.000,00 € 2 premi: 3.000,00 €

- Premi Disseny i Innovació Artesana. 
Dotació: 1 premi: 4.000,00 € 2 premi: 3.000,00 €

- Premi Alimentació Artesana de Mallorca. 
Dotació:
Premio producte fresc: 4.000,00 €
Premi producte de llarga durada: 4.000,00€

- Premi Dona Artesana i Premi Artesania Sostenible de Mallorca
Dotació: 4.000,00 €

- Premi Impuls: Dotació: 2.000,00 €

Cada sol·licitant podrà presentar dues candidatures, (excepte els candidats d’Impuls i Alimentació) sempre que l'obra, producte o projecte sigui el mateix i compleixi amb les bases de cadascuna de les categories a les quals es presenta. S'ha de presentar una sol·licitud per cadascuna de les categories a les quals es presenta.

El termini per a presentar les sol·licituds és fins al 3 d’octubre de 2022.

Més informació

Consulta el BOIB