Convocatòria d'ajudes destinades a la Digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) dins del Programa Kit Digital

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses en el citat Segment II, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

Les ajudes d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Accelera pime.

BENEFICIARIS:

  • Les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació el domicili fiscal del qual estigui situat en territori espanyol.
  • S'estableixen segments de beneficiaris següents segons el nombre d'empleats i la categoria d'empresa, que inclou les persones en situació d'autoocupació:

              - Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
              - Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.
              - Segment III: Petites empreses o microempreses d'entre 0 i menys de 3 empleats.

QUANTIA:

  • Segment I. Petites empreses entre 10 menys de 50 empleats. 12.000 euros.
  • Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats. 6.000 euros.
  • Segment III. Petites empreses o microempreses entre 0 i menys de 3 empleats. 2.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds fins al 2 de setembre de 2023 a les 11.00 hores.

Aquesta Convocatòria només va destinada al Segment II

Consulta el BOE

Més informació

Modificacions bases

Per a accedir a més informació i rebre assessorament es podrà contactar amb l'Oficina AceleraPyme de la Cambra de Comerç de Mallorca, presencialment amb cita prèvia, telefònicament en els telèfons: 971 71 01 88, 900 909 001, 901 904 060 i 919 343 677  o escrivint un mail a jcaldes@cambramallorca.com info@acelerapyme.gob.es i soporte.sede@red.es