II Convocatòria Ajuts als projectes empresarials singulars liderats per dones de Mallorca

L'objecte d'aquesta nova convocatòria té per objecte regular la concessió d'ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable als projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones de l'illa de Mallorca.

Beneficiàries:

  • La dona treballadora autònoma, donada d'alta o que es donarà d'alta en el termini d'un mes, des de la notificació de la resolució de la concessió, com a treballadora autònoma al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA).
  • Les organitzacions empresarials amb qualsevol forma jurídica fundats o liderades per dones, és a dir, amb presència exclusiva de dones en el Consell de direcció o al Consell d'Administració. Si l'organització empresarial té plantilla aquesta ha d'estar formada mínim en un 60% per dones.

Quantia:

Es poden presentar projectes d'un import mínim de 10.000,00 € màxim de 100.000,00 € i que els ajuts cobreixin el 100% del pressupost subvencionable del projecte. Els ajuts es composen d'un tram reemborsable i d'un tram no reemborsable.

  • El tram reemborsable (TR) correspon a la part en forma de crèdit, amb un tipus d'interès 0%, a retornar en un termini màxim de 7 anys. 
  • El tram no reemborsable (TNR) té la forma de subvenció i es calcularà en funció de la part d'inversió elegible del projecte, amb la cobertura màxima d'un 40% del pressupost total del projecte aprovat.

Termini de presentació de sol·licituds: fins que s'exhaureixi el crèdit disponible. Per tant, la convocatòria es mantindrà oberta fins que es dicti i es publiqui una resolució a aquest efecte. Convocatòria finalitzada!

Més informació