Nova línia d'ajuts NEOTEC

L'objectiu general d'aquesta nova línia d'ajudes és el finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són les petites empreses innovadores.

Les característiques d'aquestes ajudes:

  • Subvencions fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. 
  • Les actuacions que incloguin la contractació laboral d'almenys un doctor, en els termes previstos en l'Annex I de la convocatòria, es podran finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari. 
  • Possibilitat d'accedir a un curs en el "EnterpriseInnovation Institute" de la Universitat de Geòrgia (Atlanta, els EUA) per a reforçar la capacitació de l'empresa. La quantia de l'ajuda es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que sol·licitin aquesta formació, i compleixin els requisits, indicats en l'Annex II de la convocatòria.

Termini de presentació: De el 20 de maig fins a el 5 de juliol de 2022, a les 12.00 hores del migdia

Convocatòria BOE

Més informació