Jornada sobre Oportunitats de Finançament en Cascada

La Direcció General d'Innovació i la Cambra de Comerç de Mallorca han organitzat una jornada sobre les oportunitats de finançament en cascada que tindrà lloc el 24 de maig a les 9.30 en format híbrid.

El finançament en cascada (Cascade Funding en anglès) és un mecanisme de la Comissió Europea (CE) per a distribuir fons públics amb l'objectiu de fer costat a les pimes i midcaps, però també start-ups, en la integració i desenvolupament d'innovacions tecnològiques. Aquests fons es posen a la disposició de les empreses a través de convocatòries (Open Calls) llançades per projectes finançats al seu torn per la CE. Bona part d'aquestes convocatòries se centren a impulsar l'adopció de noves tecnologies pels usuaris finals i s'implanten com a finançament per a la realització d'experiments en entorns reals de treball.

Els objectius principals d'aquest mètode de finançament són:

  • Impulsar la creació de noves empreses
  • Augmentar l'escalabilitat de nous productes
  • Impulsar l'adopció o desenvolupament d'innovació tecnològica en les empreses.

El pressupost màxim de les ajudes a les empreses mitjançant aquest mecanisme és variable, depenent dels objectius de cada projecte, però sol rondar entre els 60.000 i 250.000 euros de subvenció a fons perdut.

En aquesta jornada, es realitzarà una introducció als mecanismes i metodologia de finançament en cascada així com es presentaran diversos projectes amb previsió de llançament de open calls i experiències de beneficiaris radicats a Balears que ja s'han beneficiat d'aquesta mena d'ajudes.

La jornada està dirigida a empreses interessades a rebre finançament i mentorització per experimentar amb tecnologies disruptives.

Més informació i inscripcions: https://www.cambramallorca.com/noticias-agenda/14099/oportunidades-de-financiacion-en-cascada