Segona convocatòria d'ajudes Programa Xpande digital 2022

El dimecres, 18 de maig a les 9h s'obre el termini per a presentar les sol·licituds de participació al Xpande Digital, l'objectiu del qual és millorar els processos d'internacionalització de les pimes de Mallorca. Es tracta d'un programa d'ajudes econòmiques acompanyades d'un pla d'acció de màrqueting digital personalitzat, alineant-lo amb l'estratègia de promoció en mercats exteriors de l'empresa. 

El registre de sol·licituds es realitza per estricte ordre d'entrada fins el 17 de juny o fins a esgotar pressupost. 

El programa consta d'un pressupost global de 16.000 euros i podran beneficiar-se un màxim de 4 empreses. Cadascuna d'elles realitzarà el programa en dues fases:

  • una primera d'assessorament personalitzat, de màxim tres mesos, per a definir un pla d'acció de màrqueting digital específic per a un mercat exterior seleccionat.
  • una segona en la qual l'empresa rebrà el 50% de les despeses incorregudes per a desenvolupar el pla, sent el 4.000 euros el màxim justificable (és a dir, l'empresa pot rebre en ajudes de *Xpande Digital un màxim de 2.000 euros).

Requisits bàsics per a ser beneficiari del programa Xpande digital:

  • Ser una pime o autònom
  • Estar d'alta en el cens IAE de qualsevol secció (industrial, comercial o serveis)
  • Tenir el domicili social i/o centre productiu a Mallorca
  • Disposar de pàgina web operativa
  • Disposar de producte o servei propi sobre el qual se centrarà el posicionament en línia internacional
  • Tenir decidit el mercat exterior objectiu en el qual es vol treballar el posicionament.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Complir la norma de minimis. Complir la normativa de subvencions
  • El nombre màxim de vegades que una empresa podrà ser beneficiària és de 3 (i en cada ocasió per a un mercat diferent)

Més informació

Consulta la Convocatòria al BOIB