Nova línia de finançament ISBA CAIB 2022

La nova línia d'avals d'ISBA SGR, amb el suport del Govern dels Illes Balears, per a facilitar l'accés al finançament en condicions molt avantatjoses a empreses i treballadors autònoms de les Illes Balears i permetrà mobilitzar un finançament de fins a 70 milions d'euros.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE ) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses, que formalitzin entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022 operacions financeres :

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius situats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci en centres productius situats a les Illes Balears

Bonificacions: 

  • Fins a un 1.50% del tipus d'interès durant els primers quatre anys
  • Fins a un 1.25% del cost de l'aval durant els primers quatre anys

Operacions formalitzades entre el 1 de desembre de 2021 fins el 30 de novembre de 2022

Presentació dades 2020-2021

Consulta aquí el fulletó de la nova línia de finançament ISBA CAIB 2022

Més informació

Consulta aquí la convocatòria al BOIB