Noves càpsules Incabusiness

De forma paral·lela al cicle de conferències INCABUSINESS, es duen a terme càpsules formatives per millorar les competències del teixit empresarial d'Inca i ampliar coneixements sobre tendències, aspectes legals, fiscals i eines per a la millora de la gestió. 

La primera càpsula serà el proper dijous 12 de maig, a les 12.30h, al Centre Amadip Esment d'Inca. Serà el "II Networking Incabusiness" a càrrec de Lilian Goberna, sòcia consultora de Persones i Estratègia a Go Consulting (empresa ubicada al Centre Bit Raiguer Inca). L’objectiu és generar comunitat entre empreses i comerços de la ciutat.

Inscripcions "II Networking Incabusiness"

A més, el dijous, 19 de maig, a les 19.30h, la Fundació Bit i l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) oferiran la càpsula "Vull crear una empresa emergent, com ho faig?".

Una empresa emergent, (Start-up), comporta una sèrie de característiques que amplien la idea de crear des de zero. Innovació, tecnologies digitals, creativitat, buits de mercat o possibilitats de creixement en formen part actualment.

Els programes d'ajuda i les eines per a la posada en marxa de les empreses emergents són la solució a molts de problemes que els i les emprenedores es poden trobar en el camí, i els permetran posar en marxa el seu negoci.

La càpsula es divideix en dues parts, una a càrrec d’Immaculada Salamanca, cap d'àrea de Projectes i Comunicació Rdi de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, i la segona a càrrec del cap de Servei d'informació i Talent Empresarial de l'IDI, Pere Jiménez.

Inscripcions "Vull crear una empresa emergent, com ho faig?"

Més informació de les conferències, càpsules i cursos