Programa de creixement empresarial per a pimes industrials

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme convoca un programa de creixement empresarial destinat a les pimes industrials que fabriquin a Espanya.

El pla consisteix a detectar les àrees amb possibilitats de millora de l’empresa, i després seleccionar-ne una entre innovació, digitalització, recursos humans, màrqueting i comercialització, operacions i finances. Un expert assessorarà la indústria sobre els punts clau per aconseguir avançar en l’àrea en qüestió.

El programa contempla un total de 50 hores d’assessorament, un 85% de les quals, subvencionades per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.

Beneficiaris: PIME que desenvolupi activitat al sector industrial i fabricar a Espanya

Termini: fins el 16 de setembre de 2019

Més informació i tràmits aquí.