Ajuts per al foment de l’ús del català a Capdepera

L’Ajuntament de Capdepera convoca subvencions per a la normalització lingüística a les empreses del municipi.

Accions subvencionables i quanties:

  • Rètols comercials i de vehicles: La versió exclusivament en català, un 50% sobre el cost, màxim 350€. La versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.
  • Edició o renovació de cartes de restaurants i bars: un 50% sobre el cost, màxim 350€.
  • Documents publicitaris o administratius: 50% sobre el cost, màxim 250€.
  • Versió en català de pàgines web: 70€. 

Termini per presentar sol·licituds: fins dia 27 de setembre de 2019.

Bases de la Convocatòria