S’obre la nova línia de crèdits ISBA 2022 impulsada pel Govern, amb un finançament de fins a 70 milions

La nova línia d'avals de ISBA SGR, amb el suport del Govern dels Illes Balears, per a facilitar l'accés al finançament en condicions molt avantatjoses a empreses i treballadors autònoms de les Illes Balears, s'obre formalment aquest dijous i permetrà mobilitzar un finançament de fins a 70 milions d'euros.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE ) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses, que formalitzin entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022 operacions financeres :

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius situats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci en centres productius situats a les Illes Balears

Els beneficiaris d'ajudes derivades de convocatòries d'anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament de les ajudes que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

El termini per a presentar les sol·licituds és des del dia 4 de març fins al 9 de desembre de 2022.

Consulta la Resolució en el BOIB

Més informació