Ajuts per al foment de l’ús del català a Pollença

L’Ajuntament de Pollença convoca subvencions en matèria de normalització lingüística dirigides a persones físiques i jurídiques del municipi després d’haver normalitzat un determinat document, rètol, etiqueta, etc.

Accions subvencionables i quanties: 

  • Retolació comercial:  50% del cost, fins a 450 €.
  • Cartes de bar i de restaurant: el cost de la versió catalana, fins a 250 € o bé, si es realitza únicament en català, fins a 350 €.
  • Documents administratius:  50% del cost, fins a 150 €.
  • Activitats publicitàries: un màxim de 350 €.

Termini de presentació de sol·licituds: tot l’any, sempre que es justifiqui l’activitat subvencionada amb anterioritat al 4 de desembre de 2019.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit