Ajudes en el marc del programa "Idees Powered for Business SME Fund

L'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual (EUIPO) acaba d'obrir una nova finestra per a sol·licitar ajudes en el marc del programa Idees Powered for Business SME Fund (Fons per a Pimes «Idees Powered for Business») que forma part de el Pla d'Acció sobre PI de la Comissió Europea.

Ofereix bons de Propietat Industrial per a ajudar a les petites i mitjanes empreses (pimes) radicades a la Unió Europea a accedir i beneficiar-se dels seus drets de propietat intel·lectual.

El nou programa, obert a totes les empreses de la UE que compleixin la definició oficial de pime, ofereix suport financer mitjançant els reemborsaments següents:

  • 50% de l'import de les sol·licituds de marques, dibuixos i models nacionals, regionals o de la Unió Europea.
  • 75% de reemborsament pel servei de diagnòstic previ de la PI (IP Scan)

L'1 d'octubre s'obrirà la sisena finestra per a poder sol·licitar aquest tipus d'ajudes i romandrà oberta fins al 31 del mateix mes.

Amb el propòsit d'ajudar a les empreses espanyoles també en aquest sentit, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. (OEPM) ha llançat recentment un nou Servei de Diagnòstic de PI  perquè les pimes espanyoles que ho desitgin puguin sol·licitar la realització d'aquest, podent-se així mateix beneficiar de les ajudes que ofereix el programa Fons per a Pimes «Idees Powered for Business» esmentat anteriorment.

Per a això, serà necessari que primer sol·licitin l'ajuda davant la EUIPO per a, a continuació, sol·licitar el Servei de Diagnòstic davant la OEPM, a través d'un formulari que hauran d'emplenar i enviar al correu pyme@oepm.es.