Publicada la Oferta d'Ocupació Pública de Tècnic/a Superior, Especialitat Jurídica

Publicada Oferta d'ocupació pública de Tècnic/a superior, especialitat Jurídica a l'IDI (Institut d'Innovació empresarial de les Illes Balears)

Municipi lloc de treball: Palma

Funcions: 

 • Tramitació d'expedients de contractació
 • Assessorament en les convocatòries de subvencions
 • Tramitació de convenis de col·laboració
 • Emissió d'informes sobre eines de gestió del personal de l'ens
 • Assessorament en matèria de protecció de dades
 • Tramitació de subhasta de bens
 • Assessorament legal en general

Valoració dels mèrits:

 • Experiència professional
 • Mèrits acadèmics i formació
 • Coneixement del català
 • Entrevista personal

Termini d'inscripció fins al 18/10/2021

Més informació i inscripció de l'oferta 04 2021 003782 👉https://bit.ly/30fyVlj