Ajuts destinats a promoure la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ha publicat els ajuts destinats a promoure la implantació d’eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant, TIC) i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Els bons consistiran fonamentalment en fons per a promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç electrònic i programari de gestió d’empreses, en pimes de les Illes Balears

Les subvencions es divideixen en dos programes i cada beneficiari només en podrà sol·licitar un:

  • a) Programa I: implantació o millora de pàgina web i/o comerç electrònic (que ha d’estar optimitzat per Search Engine Optimization (SEO) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME el pugui anar actualitzant i modificar la informació quan ho consideri oportú.
  • b) Programa II: implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

Acció subvencionable:

1. Els costos subvencionables, respecte dels Programes I i II són els següents:
a) L’assessoria, implantació, adaptació, configuració de funcionalitats i el disseny de l’aplicació.
b) Ensinistrament per a l’ús de l’aplicació per al personal propi del beneficiari.
c) La utilització de mòduls en el núvol prèvia assessoria i configuració durant el primer any d’utilització

Beneficiaris: les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre (consulta els requisits específics al BOIB). 

Quantia: fins a 5.000€  el Programa I i fins a 10.000€ el Programa II

Termini: des de 10 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (16 d’abril 2019) fins exhaurir els crèdits disponibles i, en cap cas, més enllà del 30 de març de 2020.

Documents relacionats amb el procediment (annexos i model de sol·licitud).

Amplia la informació de la convocatòria al BOIB.