Ajut a la inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2021)

Adreçat  a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Beneficiaris: Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També son beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Quantitat i actuacions subvencionables:

Programa I.  Disseny i innovació:

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de digitalització del sistema productiu, com ara la implantació de tecnologies que permeten la hibridació del món físic i el digital, tecnologies de la comunicació i tractament de les dades i tecnologies que permetin dotar d'intel·ligència i control, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Cost de contractació a entitats externes d'elements digitals associats a comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).

c) Cost de contractació de consultoria pel  disseny de plans de transformació digital amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital de la indústria balear. Aquest plans no són plans d'implementació de tecnologies, sinó de consultoria per a definir i dissenyar plans de transformació digital. 

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

Programa II. Producció i logística:

Adquisició tant material com immaterial destinada a la digitalització del sistema productiu, com puguin ser ordinadors, SAI, PDA, equips de diagnosi, impressores, impressores 3D, perifèrics i similars, així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 23.000 euros per beneficiari.

Termini d’inversions subvencionables: Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d’octubre de 2020 i el 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licitud: del 8 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 8 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.
La tramitació de la sol·licitud s'ha de presentar OBLIGATÒRIAMENT PER VIA TELEMÀTICA.

Més informació i tràmit

Bases de la convocatòria-BOIB