Ajudes directes per l'activació econòmica de Marratxí

L’Ajuntament de Marratxí, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu i social del municipi, ha mobilitzat juntament amb el Consell i el Govern, 927 mil euros per a ajudes a comerços i autònoms.

Aquesta partida es destinarà a aquells establiments i autònoms que la COVID-19 els hagi afectat de forma negativa a la seva activitat econòmica.

Amb aquestes ajudes, es vol minimitzar els efectes de la pandèmia i aconseguir que es produeixi una normalització en l’activitat econòmica local, conservant d’aquesta manera el teixit empresarial i laboral local.

Els beneficiaris podran sol·licitar fins al 100% del total de les despeses que aportin per a la seva subvenció, fins a un import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària.

Termini per a la presentació de sol·licituds fins al 25 de juny de 2021

Més informació

Convocatòria BOIB