Nova convocatòria de subvencions per impulsar l’economia circular i social

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha publicat una convocatòria d’ajuts per impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina. Aquesta línia de subvencions compta amb un pressupost d' 1.300.000 €. 

S’hi inclouen cinc línies d'actuacions i projectes subvencionables:

  • Reutilització de productes 
  • Preparació per la reutilització de residus.
  • Reciclatge de residus.
  • Compostatge i altres processos de transformació biològica.
  • I+D+i en matèria de residus en el marc de l’economia circular.

A més, els projectes presentats hauran de complir alguns dels objectius següents:

  • Afavorir models d’economia circular és a dir, models que tenguin com a objectiu reduir tant l’entrada de materials com la producció de residus-, que tanquin el cicle.
  • Implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloenthi la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus.
  • Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos.

Més informació

Convocatòria BOIB

Guia completa