Subvencions REINICIAM INCA per a l'any 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel Covid-19, així com impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal d'Inca i afavorir el manteniment de les activitats i empreses en actiu amb anterioritat al 2020, juntament amb la cobertura i ajuda necessària per a aquelles empreses que van iniciar la seva activitat durant l'any 2020.

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat.

Quantia: Quantitat fixa de 1.000€

Presentació de sol·licituds: del 2 de març al 5 d'abril de 2021

Més informació

Consulta el BOIB