Dona + Impuls, ajudes per a l'activitat empresarial femenina

La Cambra de Comerç de Mallorca i Endesa ofereixen una línia d'ajudes per donar suport a l'activitat empresarial de les dones, en el marc del projecte Cambra ENDESArrollo.

La subvenció consisteix en 100 ajudes de 3.000 euros per a dones empresàries o empreses liderades per dones, amb seu a Mallorca, d'alta almenys els últims 12 mesos, que hagin realitzat o vulguin realitzar una inversió productiva i, que el seu negoci estigui contemplat en la secció primera de l'Impost d'activitats Econòmiques.

Les ajudes es poden sol·licitar del 29 de març al 29 d'abril de 2021 (o fins a la recepció de 150 sol·licituds).

Més informació