Ajudes Programa InnoCambra de Comerç Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ha publicat les ajudes pel desenvolupament de Plans d’Implantació de solucions innovadores mitjançant la integració de la innovació (en processos de producció / distribució nous o millorats; desenvolupament de productes / serveis nous o millorats; nou mètode organitzatiu i / o nou mètode de comercialització) en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

El programa compta amb dues fases:

  1. Fase IAssessorament i diagnòstic. Cost màxim 1.200€ (cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç, gratuït per les empreses).
  2. Fase IIImplantació. Cost màxim elegible: 7.000€, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per fons FEDER. Quantia màxima de l’ajuda2.800€ 

Beneficiaris: pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: des del 22 de maig de 2019 fins 27 de setembre de 2019 o fins esgotar pressupost. 

Consulta la convocatòria al BOIB

Més informació, tràmits i sol·licituds aquí.