II Convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca que s'han vist afectats per les mesures de salut pública adoptades per contenir la Covid-19 consistent en tancament d'interiors i reducció d'aforaments a terrasses en el mes de desembre i tancament dels establiments de restauració en el mes de gener, menys per servir menjar per portar o bé per repartir a domicili.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat titulars d'un negoci de restauració obert fins el 14 de desembre de 2020 o obert amb data posterior fins que s'acorda el tancament el dia 11 de gener de 2021.

Epígrafs: E671, E672, E673, E676 i E677 (serveis prestats per establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682)

Import subvencionable: l'ajut és de 1.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.

Termini per a presentació de sol·licituds: del 27 de gener de 2021 fins al dia 28 de febrer de 2021.

Lloc per a la presentació de sol·licituds: Seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme.

Consulta l'extracte de la convocatòria al BOIB

Resolució II convocatòria ajuts restauració

Annex I. Sol·licitud

Annex II. DP no incòrrer en prohibicions per rebre l'ajut

Annex III. DP acreditació obligacions tributàries i de SS