Ajudes Programa TIC Cambra de Comerç Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ha publicat les ajudes per a laincorporación de TIC amb l’objectiu d’impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC (creació d’una web, una tenda online, màrqueting digital…) a l’activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat .

El programa compta amb dues fases:

  1. Fase IServei de diagnòstic assistit de TIC. Cost màxim 1.200€ (cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç, per tant, gratuït per les empreses).
  2. Fase IIImplantació. Cost màxim elegible: 7.000€, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per fons FEDER. Quantia màxima de l’ajuda2.800€ 

Beneficiaris: pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: des del 22 de maig de 2019 fins 27 de setembre de 2019 o fins esgotar pressupost. 

Consulta la convocatòria al BOIB

Més informació, tràmits i sol·licituds aquí.