Ajudes dirigides a impulsar l'aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjanes empreses

L'objecte d'aquesta convocatòria, serà la recepció d'un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l'empresa beneficiària, una auditoria de ciberseguretat, una proposta d'implantació de pla de ciberseguretat, així com el seguiment de les mesures implantades.

Beneficiaris: les PIME, qualsevol que sigui la seva forma jurídica.

L'empresa beneficiària rebrà dins de l'assessorament especialitzat els següents serveis:

  • Diagnòstic inicial
  • Anàlisi de compliment/auditoria de ciberseguretat
  • Proposades d'implantació
  • Seguiment de les mesures implantades i valoració
  • Visites necessàries a les instal·lacions

Presentació de sol·licituds: fins al 15 de març de 2021

Aquest Projecte és finançat per la Fundació EOI a través de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en el marc de la iniciativa “Programa Activa Ciberseguretat"

Consulta les Bases Reguladores

Consulta l'extracte de la convocatòria