Subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, per a l'exercici 2021.

Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses constituïdes legalment, que duguin a terme la seva activitat empresarial en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Actuacions subvencionables: Inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d'instal·lacions existents) d'energia solar fotovoltaica i microeòlica.

Sol·licituds: Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàticament, a través d'aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de gener fins al 30 de juliol de 2021.

Consulta el BOIB