Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s'han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s'estableix el nivell 4 d'alerta sanitària a Mallorca.

Requisits dels Beneficiaris: 

  • Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d'un negoci de restauració obert fins al dia de l'Acord del Govern de la CAIB pel qual es declara el pas a nivell d'alerta 4.
  • Han de ser titulars de petites empreses del sector de la restauració, amb establiment obert a Mallorca, amb seu social a Mallorca, i han de tenir contractats un màxim de 20 treballadors de mitja anual per cada establiment de restauració.
  • Les persones beneficiàries han d'exercicir alguna d'aquestes activitats incloses en els epígrafs E671, E672, E673 i E676.

Quantia: 1.500 euros per centre de treball, amb un màxim de dos establiments.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de desembre de 2020 al 28 de febrer de 2021.

Lloc per la presentació de sol·licituds en aquest enllaç

Consulta el BOIB

Més informació