Ajudes per al sector del transport públic amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19

Aquestes ajudes tenen per finalitat subvencionar activitats i inversions realitzades pel sector que s'ha vist obligat a adaptar-se a les exigències sanitàries de protecció per evitar la transmissió de la pandèmia.

Beneficiaris: poden ser beneficiaris de les ajudes d'aquesta convocatòria els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades a les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de novembre de 2020 al 15 de gener de 2021.

Consulta les bases reguladores de les ajudes al BOIB

Extracte de la resolució BOIB

Més informació

Procediment anticipat de despesa