Ajuts per a la modernització de comerços i empreses de Sant Lluís

L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com l'obertura de nous establiments amb caràcter sostenible.

Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipos d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Quantia: La subvenció màxima és de 5.000 euros per persona beneficiària.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 30 de novembre de 2020.

Consulta el BOIB

Més informació