Subvencions de la línia estratègica de cultura de l'Ajuntament de Marratxí

L'objecte d'aquesta convocatòria és la de fomentar, mitjançant l'atorgament de subvencions, la realització d'activitats per part del sector cultural de Marratxí.

Beneficiaris: persones jurídiques de caràcter cultura amb o sense ànim de lucre i persones físiques dedicades al sector cultura amb o sense ànim de lucre que tinguin la seu social i el domicili en el municipi de Marratxí.

Quantia: Import màxim de 2.000 euros per entitat o persona física.

Presentació de sol·licituds: s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament o fent servir la Seu electrònica.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins dia 27 de novembre de 2020.

Consulta el BOIB

Més informació