Subvencions destinades a empreses de Son Servera per a protegir l'activitat econòmica local

La finalitat d'aquestes subvencions és ajudar les persones empresàries del municipi de Son Servera a afrontar el efectes econòmics adversos derivats de la Covid-19 que hagin pogut patir.

Beneficiàries: 

  • Les empreses constituÏdes per persones físiques o jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns i societats civils) amb objecte mercantil: que desenvolupin una activitat inclosa en els casos de tancament obligatori o que hagin vist reduÏda la seva facturació, almanco, en un 50%.
  • Per activitats de temporada és necessari haver estat d'alta d'activitat econòmica en l'anterior exercici.
  • Empreses constituïdes per persones físiques o jurídiques amb menys de 5 treballadors i un volum de facturació que no supera els 300.000 euros.
  • No es poden beneficiar de les ajudes la persona sol·licitant que hagi suspès l'activitat presencial o d'obertura al públic per causes alienes a la situació de fet derivada de les mesures per contenir la Covid-19.

Període subvencionable i quantia:

  • El període subvencionable és el comprès entre la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i fins al 15 de setembre de 2020.
  • Amb caràcter general, les possibles beneficiàries poden sol·licitar fins al 100% del total de les despeses subvencionables, fins a un import màxim de 1.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins dia 15 de desembre de 2020.

Presentació de sol·licituds: Seu electrònica de l'Ajuntament de Son Servera

Consulta el BOIB

Més informació