Subvencions a les pime, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid-19 a Palma

L'objecte d'aquesta convocatòria és la de

  • donar liquidat de forma immediata a les petites empreses, microempreses i autònomos per pal·liar els efectes que l'actual situació ha provocat.
  • contribuir a la recuperació i l'estabilitat de l'ocupació i al foment de la nova contractació.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de Palma.

Quantia: 

  1. Línia 1: subvencions per a persones físiques i jurídiques amb activitat afectada per la declaració de l'estat d'alarma. Es concedirà una quantitat fixa de 2.500 euros.
  2. Línia 2: empreses i autònoms amb activitats situades fora d'establiment permanent o no situats a peu de carrer, de comerç, serveis i professionals, ubicats al terme municipal de Palma. Es concedirà una quantitat fixa de 2.000 euros

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d'octubre fins dia 2 de desembre de 2020 o fins esgotar el pressupost.

Bases i convocatòria BOIB

Més informació

Rectificació errada inclusió Grup 673 tots els epígrafs