Ajuts econòmics per pal·liar l'impacte econòmic de la Covid-19 a Ariany

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar diverses ajudes econòmiques dirigides a persones físiques i jurídiques residents a Ariany afectades per la situació de l'estat d'alarma derivat de la crisi sanitària Covid-19.

Beneficiaris: Línia 5: Ser autònoms o empreses constituïdes per persones físiques o jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns i societats civils) que desenvolupin una activitat inclosa en els casos de tancament obligatori d'establiments degut a la declaració de l'estat d'alarma, o que hagin vist paralitzada la seva activitat pel mateix motiu.

Quantia de l'ajut: Serà del 40% del que hagi tributat en concept d'IBI (urbà i rústic) en l'exercici 2020.

Termini per a la presentació de sol·licituds: De dia 1 a 21 de desembre de 2020.

Consultau el BOIB

Més informació