Nou impuls al finançament de projectes empresarials amb caràcter sostenible i ètic

L’IDI i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsaran de forma conjunta l’accés al finançament bancari de qualitat a persones emprenedores i empreses. L’objectiu d’aquest acord és agilitzar i facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables i innovadors, tant per posar-se en marxa com per al reenfocament. Els préstecs estan avalats pel Fons europeu d'inversions (FEI), dins el programa EaSI microfinance.

Condicions:

  • Préstecs amb pòlisses de crèdit fins a 25.000 € per a micro empreses, autònoms i emprenedors (màxim 9 treballadors).
  • Tipus d'interès: 5,50%
  • Comissió obertura: 0,75%
  • Import màxim: 25.000 euros per client (pot estar distribuït en diverses operacions)
  • Termini: Préstecs, 6 anys amb possibilitat de 6 m de manca inicial de pagament de capital. I les pòlisses de crèdit fins a 1 any

Els projectes que compleixin algun dels criteris ètics el tipus d'interès serà de 5,10%:

  • Iniciatives d'economia verda: agricultura ecològica, energies renovables, gestió del patrimoni natural, defensa mediambiental i conservació de la biodiversitat i el paisatge. La indústria i la tecnologia ambiental, edificació sostenible i estalvi energètic.
  • Educació, cultura i R+D+I (Recerca + Desenvolupament + Innovació)
  • Benestar social: sanitad i serveis socials. Discapacitad, serveis o necessitats socials i salut.

Detall Noticia: IDI i Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, impulsen el finançament de projectes empresarials amb caràcter sostenible i ètic