Ajuts a les empreses per sufragar les despeses dels fems durant l'estat d'alarma a Llubí

La creació d'unes ajudes específiques per retornar la part proporcional del rebut del fems del temps que l'empresa va romandre tancada en motiu de l'estat d'alarma.

Beneficiaris: Empreses, comerços i els habitatges turístics que varen romandre tancats durant l'estat d'alarma i tenguin la seu al municipi de Llubí.

Quantia: s'abonarà el 25% del rebut de fems.

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 d'octubre fins dia 15 de desembre de 2020.

Bases convocatòria i sol·licituds

Més informació

Modificació data de presentació de sol·licituds