Ajudes destinades a la digitalització de les empreses industrials de les Illes Balears

L’IDI posa a disposició del sector industrial ajudes per a la digitalització, com la convocatòria d’IDIGITAL per a l’elaboració de plans de transformació digital a les empreses. Aquest ajut permetrà que al voltant de 25 empreses del sector industrial i dels sectors complementaris a la indústria rebin assessorament d’una persona especialista, un facilitador digital, que elaborarà un pla de transformació digital adaptat al seu nivell de digitalització i a les seves necessitats. 

Tots els participants d’IDIGITAL comptaran amb 60 hores de consultoria especialitzada, 12 presencials, sempre que sigui possible, i 48 en línia. El cost del pla de transformació digital per empresa és de 4.500 euros, dels quals l’IDI subvenciona el 90% a les empreses que participen per primera vegada, i el 80% si varen formar part de la primera convocatòria.

Si voleu informar-vos o sol·licitar l’ajut, teniu temps fins al 26 de novembre de 2020.

Aquesta subvenció d’IDIGITAL està alineada amb altres ajudes destinades a la indústria, com la línia de finançament industrial que ha llançat l’IDI juntament amb la Societat de Garantia Recíproca ISBA SGR, per facilitar que les empreses puguin accedir a un préstec per invertir en millora de la producció industrial, com pugui ser la posada en marxa dels plans de transformació digital. 

Consulta les modificacions al BOIB i els tràmits la seu electrònica