Ajuts per a l'activació i la millora comercial per a les activitats no essencials afectades per la COVID-19 a Ciutadella

L'objecte d'aquests ajuts és aportar recursos econòmics a les persones titulars dels establiments d'activitats no essencials, per a contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial de Ciutadella, i a l'impuls de la promoció i la dinamització del sector.

Aquesta segona convocatòria amplia el nombre de titulars d'establiments que es podran beneficiar de les ajudes econòmiques.

Beneficiàries: 

Persones físiques o jurídiques, titulars dels establiments oberts al públic, d'activitats no essencials, obligats a cessar l'activitat o a no iniciar-la per mor de la declaració de l'estat d'alarma.

Quantia:

Establiments oberts tot l'any: 700 euros

Establiments de temporada: 350 euros

Despeses subvencionables:

  • Despeses corrents de lloguer, quotes de préstecs, proveïdors, subministraments d'aigua, electricitat, gas i combustibles, comunicacions (telèfon, correu, missatgeria, connexió a internet) i les retribucions salarials.
  • Despeses en campanyes i promoció comercial, en noves tecnologies, en formació, quotes d'associacions comercials i empresarials, i totes aquelles relacionades amb els compromisos adquirits.

Termini per presentar sol·licituds: Fins dia 28 d'octubre de 2020

Bases de la convocatòria Boib

Més informació