Ajuts Xpande 2020 - Internacionalització pimes

Convocatòria de suport a l'Expansió Internacional de les Pime, petites i mitjanes empreses de Mallorca.

Programa que té com a objectiu millorar la base d'empreses exportadores regulars a través d'un conjunt de suports sobre la base de les necessitats i característiques de les empreses. S'ofereix a les empreses una fase d'assessorament individualitzat (gratuïta) i/o una fase d'ajudes per al desenvolupament dels seus plans d'internacionalització (subvencionada en un 50%).

El programa consta de dues fases:

  1. Fase d'Assessorament en què l'empresa rebrà un servei personalitzat per part dels tècnics de la Cambra.
  2. Fase d'Ajudes per a l'execució del Pla d'Acció de Promoció Internacional.

Termini per a presentació de sol·licituds: Fins al dia 30 de novembre 2020.

Consulta la convocatòria en el BOIB.
Més informació aquí

Presentació telemàtica