Ajuts públics destinats a pal·liar els efectes produïts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la Covid-19

L'objecte d'aquesta convocatòria és dinamitzar i impulsar el creixement de l'economia a les Illes Balears per mitjà de la creació de noves empreses o consolidació de les existents que generin llocs de treball de qualitat, aquesta convocatòria estableix programes d'ajuts destinats a fomentar la creació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals i donar suport a les cooperatives que reanudin la seva activitat després de l'estat d'alarma.

Aquesta convocatòria es divideix en quatre programes:

  1. Subvencionar aquelles cooperatives, microcooperatives i societats laborals que, una vegada declarat l'aixecament de l'estat d'alarma, reprenguin la seva activitat mantenint els llocs de feina que tenien abans de la declaració de l'estat d'alarma. 
  2. S'adreça a la incorporació de persones en situació de demanda d'ocupació com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives, microcooperatives i societats laborals.
  3. Foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa.
  4. Inversions de noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la adaptació a la nova normalitat.

Àmbit temporal de les actuacions subvencionables. de dia 1 d'octubre de 2019 fins dia 30 de setembre de 2020.

Termini de presentació de les sol·licituds. de dia 27 de setembre fins el dia 15 d'octubre de 2020.

Bases convocatòria BOIB